‘sjva

۲۱دی
آموزش و پرورش نقش به‌سزایی در گسترش ورزش همگانی دارد

آموزش و پرورش نقش به‌سزایی در گسترش ورزش همگانی دارد

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: اداره آموزش و پرورش یک نهاد آموزشی است که باید توجه ویژه‌ به برنامه‌ریزی برای تشویق جوانان به ورزش داشته باشد.