‍ تجمع بانوان فاطمی

۲۷تیر
تجمع بانوان فاطمی در رباط کریم / حمایت از زنان چادری‌

تجمع بانوان فاطمی در رباط کریم / حمایت از زنان چادری‌

مسئول بسیج زنان شهرستان رباط کریم گفت: تجمع فاطمی نشان داد مردم شهر پایبند به عقاید خود بوده و نخواهند گذاشت که دشمن با این حربه فرهنگی به خواست خود برسد.