‌ وظایف شوراها

۱۵دی
شورای چهارم دِین خود را به مردم اسلامشهر ادا کردند؟

شورای چهارم دِین خود را به مردم اسلامشهر ادا کردند؟

در شهر “اسلامشهر” با وجود گذشت حدود چندین ماه هنوز شهرمان با سرپرست شهرداری اداره می شود. سرپرست شهرداری یعنی نگاه موقت به اداره امور. یعنی روزمرگی در اداره شهر. یعنی عدم ورود شهر به برنامه ریزی کلان و چشم اندازسازی.