‌ رئیس جمهور

۱۸فروردین
افتتاح اولین طرح مسکن امید تهران توسط رئیس جمهور

افتتاح اولین طرح مسکن امید تهران توسط رئیس جمهور

همزمان با افتتاح بخش جنوبی خط ۶مترو و کمربند سبز تهران اولین طرح مسکن امید پایتخت توسط رئیس جمهور افتتاح شد.