‌ دست‌فروشی

۲۲اسفند
بازار شب عید دست‌فروشان از رونق افتاد

بازار شب عید دست‌فروشان از رونق افتاد

دلشان به همین آخر سالی خوش است؛ همین آخر سالی که بساط می‌کنند تا شاید کمی روزی‌ نصیبشان شود. کار نیست و داشتن همین شغل نیم‌بند هم غنیمت است.