‌ بیماری واگیر،

۱۲آذر
ابتلای سالانه ۲۲ هزار نفر به سالک در کشور/ ضرورت توجه به مقاومت حشرات ناقل به سموم

ابتلای سالانه ۲۲ هزار نفر به سالک در کشور/ ضرورت توجه به مقاومت حشرات ناقل به سموم

رئیس بخش لیشمانیوز دانشکده بهداشت تهران با بیان اینکه مقاومت حشرات ناقل به سموم یکی از موضوعات مهم در شیوع و انتقال بیماری‌های واگیر است گفت: سالانه ۲۲هزار مورد ابتلا به سالک در کشور ثبت‌‌می‌‌شود.