‌ آب

۲۱اردیبهشت
جمع آوری انشعابات غیر مجاز آب

جمع آوری انشعابات غیر مجاز آب

مدیر آبفای شهرستان پیشوا از قطع و جمع آوری چهار رشته انشعاب آب غیرمجاز در پیشوا در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

۲۷اسفند
راهیان نور حرکتی ارزشی در جهت تعمیق بخشیدن به فرهنگ جامعه است

راهیان نور حرکتی ارزشی در جهت تعمیق بخشیدن به فرهنگ جامعه است

فرماندارپاکدشت در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور این شهرستان گفت: کاروان راهیان نور حرکتی ارزشی در جهت تعمیق بخشیدن به فرهنگ جامعه است.