‌محرم

۰۵آذر
۵۰۰ گفتمان دینی در دهه اول محرم در شهرستان قدس برگزار شد

۵۰۰ گفتمان دینی در دهه اول محرم در شهرستان قدس برگزار شد

جلیل زاده گفت: در دهه اول ماه محرم با حضور علمای شهر قم بیش از ۵۰۰ گفتمان دینی در این شهرستان برگزار شد.