‌دلار

۲۹اردیبهشت
قیمت طلا ۳.۵ دلار افزایش یافت

قیمت طلا ۳.۵ دلار افزایش یافت

قیمت طلا در بازارهای جهانی با وجود افزایش همچنان کمتر از ۱۳۰۰ دلار باقی ماند و ۱۲۹۷.۰۱ دلار معامله شد.