‌دعوت کتبی

۲۴اردیبهشت
هنوز دعوت کتبی از عربستان دریافت نشده است

هنوز دعوت کتبی از عربستان دریافت نشده است

“حسین امیر عبداللهیان ” معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران گفت دعوت کتبی از وزیر خارجه کشورمان برای سفر به عربستان سعودی هنوز دریافت نشده است.