یاور

۲۸شهریور
آموزش و پرورش با مسائل و مشکلات مالی روبروست

آموزش و پرورش با مسائل و مشکلات مالی روبروست

فرماندار پیشوا گفت: آموزش و پرورش تا حدودی با مسائل و مشکلات مالی روبروست اما بر این باوریم که مشکلات با حسن نظر، هم فکری و هم‌افزایی و هم‌گرایی قابل حل است.