یاداشت برای سردار سلیمانی

06ژانویه
بدرقه‌ای همپای شکوه سردار

بدرقه‌ای همپای شکوه سردار

زندگی سراسر جهاد، عشق و فداکاری سپهد قاسم سلیمانی در راستای حفظ امنیت کشور و آرامش مردم ایران چهره‌ای دست نیافتی از وی ترسیم کرده و همین خصیصه بی‌نظیر سبب شده، سردار شهید محبوب دل‌ها شود.