گلخانه ها

۲۸شهریور
فرماندار پیشوا از پروژه گازرسانی به گلخانه ها بازدید کرد

فرماندار پیشوا از پروژه گازرسانی به گلخانه ها بازدید کرد

فرماندار شهرستان پیشوا با حضور در روستای قلعه سین از پروژه گازرسانی به گلخانه های جنوب شهرستان بازدید کرد.

۰۲اردیبهشت
هجوم ملخ ها هیچ آسیبی به گلخانه ها وارد نکرده است

هجوم ملخ ها هیچ آسیبی به گلخانه ها وارد نکرده است

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها و گیاهان دارویی جهاد کشاورزی گفت: محصولات گلخانه ای نسبت به هجوم ملخ ها در امان هستند و جای نگرانی نیست و با مبارزه ای که در این زمینه به صورت همگانی در حال انجام هست مشکلی پیش نخواهد آمد.