کم‌خونی

۰۳خرداد
کم‌خونی با استفاده از عکس چشم شناسایی می‌شود

کم‌خونی با استفاده از عکس چشم شناسایی می‌شود

دانشمندان اپلیکیشنی توسعه داده‌اند که می‌تواند علائم کم‌خونی را با تجزیه و تحلیل تصویری از چشم شناسایی کند.