کمیسیون ملی یونسکو

۲۶شهریور
امضاء تفاهم نامه بین موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو ایران

امضاء تفاهم نامه بین موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو ایران

تفاهم نامه بین موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو ایران به امضاء رسید.