کلانتری ولنجک

۲۵شهریور
دستگیری دانشجوی قلابی دانشگاه شهید بهشتی

دستگیری دانشجوی قلابی دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کلانتری ولنجک از دستگیری دانشجوی قلابی دانشگاه شهید بهشتی خبر داد.