کتاب نوجوان

۲۷آبان
کتاب “این وبلاگ واگذار می شود” در کتابخانه جواد الائمه تحلیل شد

کتاب “این وبلاگ واگذار می شود” در کتابخانه جواد الائمه تحلیل شد

منتقد کتاب گفت: هدف از نقد یک اثر ادبی خرده گیری نسبت به نویسنده نیست بلکه کالبد شکافی و تحلیل ساختار آن اثر ادبی است تا نقاط قوت و ضعف اثر مورد بررسی قرار گیرد.

۲۷بهمن
نشست نقد و بررسی کتاب نوجوان انقلابی با عنوان چغک برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب نوجوان انقلابی با عنوان چغک برگزار شد

منتقد کتاب چغک گفت: در کتاب چغک نوجوان مخاطب محوری و مهمی است، اینکه مخاطب نوجوان، چه چیزی را و با چه زبانی می خواهد بشنود.