کاروانسرای قدیمی دماوند

۰۶فروردین
آتش سوزی کاروانسرای قدیمی دماوند

آتش سوزی کاروانسرای قدیمی دماوند

کاروان سرای قدیمی شهرستان دماوند دچار حریق شد و علت آن در حال بررسی است.