کارمندان آمریکایی

۲۵اردیبهشت
آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عراق را صادر کرد

آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عراق را صادر کرد

وزارت خارجه ایالات متحده دستور خروج کارکنان غیرضروری آمریکا از عراق را صادر کرد.