“ژاوی هرناندس”

۱۸مرداد
تصویر/ کاپیتان جدید بارسلونا

تصویر/ کاپیتان جدید بارسلونا

“ژاوی هرناندس” به عنوان کاپیتان جدید تیم فوتبال بارسلونا معرفی شده است.