چگونه بیماران کرونایی را دفع می کنند

۰۵اسفند
مردم سوالات کرونایی خود را از ۱۹۰ بپرسند

مردم سوالات کرونایی خود را از ۱۹۰ بپرسند

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت درباره شرایط دفن فوت شدگان ناشی از کرونا، تمهیدات وزارت بهداشت برای خوابگاه ها و… توضیحاتی ارائه کرد.