چه تعداد عضو القاعده در ایران زندانی هستند؟

۲۴دی
چه تعداد عضو القاعده در ایران زندانی هستند؟

چه تعداد عضو القاعده در ایران زندانی هستند؟

آمار دقیقی از ایرانیانی که به جرم همکاری با القاعده در زندان های گوانتانامو هستند در دست نیست. اما درعین حال شبکه خبری فرانس ۲۴، ادعا می کند که زندانیانی در ایران هستند که جرم آنها همکاری با القاعده است.