چه افرادی چایی نخوردند

۱۷شهریور
چه افرادی نباید چای بخورند؟

چه افرادی نباید چای بخورند؟

بین ما ایرانی ها مرسوم است که حتی در گرم ترین روز سال هم چای می خوریم. ولی باید بدانید لیستی وجود دارد که افراد حاضر در آن نباید چای بخورند!