چهره ها در انتخابات

۰۷اسفند
چهره های سیاسی و مسئولان کشوری در پای صندوق های رای + تصاویر

چهره های سیاسی و مسئولان کشوری در پای صندوق های رای + تصاویر

مسئولان کشوری، چهره های سیاسی و دینی رای خود را در صندوق های رای انداختند.