چهره منافقین

۲۱مرداد
چهره منافقین و سلطنت‌طلب‌ها افشاء شد

چهره منافقین و سلطنت‌طلب‌ها افشاء شد

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم هشتم وهفدهم شهریورماه در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با حضور جمعی از نمایندگان نهادها و ادارات برگزار گردید.