چهره خبیث آمریکا

۲۳آبان
با جنایاتی که آمریکا علیه ما  انجام داده مردم هرگز فریب نخواهند خورد/ نفوذی ها چهره خبیث آمریکا را بزک می کنند

با جنایاتی که آمریکا علیه ما انجام داده مردم هرگز فریب نخواهند خورد/ نفوذی ها چهره خبیث آمریکا را بزک می کنند

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بیانات رهبری بر حفظ بصیرت توسط مردم گفت: قاعدتا مردم با توجه به تاریخ سی و هشت ساله گذشته و همچنین تاریخ قبل از انقلاب اسلامی و جنایاتی که آمریکا علیه کشور ما و اعتقادات، مقدسات و فرهنگ ملی ما داشته است فریب این کشور را هرگز نخورده و نخواهند خورد.