چهره جدید

۱۴فروردین
چهره جدیدی از شهر صالحیه در سال گذشته رونمایی شد

چهره جدیدی از شهر صالحیه در سال گذشته رونمایی شد

شهردار شهر صالحیه گفت: با کارهایی که در طول چهار سال گذشته انجام دادیم، در سال ۹۶ چهره‌ جدیدی از شهر صالحیه را رونمایی کردیم.