چهره ایرانی

۰۵تیر
دعوت اسکار از ۹۲۸ چهره سینمایی

دعوت اسکار از ۹۲۸ چهره سینمایی

آکادمی اسکار امسال با دعوت از ۹۲۸ نفر از چهره‌های سینمایی، رکوردی در زمینه افزایش اعضایش به جای گذاشت و در این میان از سه چهره ایرانی نیز دعوت کرد.