چهارمین نمایشگاه روستائیان و عشایر کشور

۳۱مرداد
برپایی چهارمین نمایشگاه روستائیان و عشایر کشور + تصاویر

برپایی چهارمین نمایشگاه روستائیان و عشایر کشور + تصاویر

چهارمین نمایشگاه روستائیان و عشایر کشور با ارائه دستاوردهای روستایی و عشایری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به کار خود پایان داد.