چهارمین دوره مسابقه دانش‌آموزی

۰۳خرداد
مهلت شرکت در چهارمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور تمدید شد

مهلت شرکت در چهارمین دوره مسابقه دانش‌آموزی نور تمدید شد

مهلت ارسال آثار به مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت پروفسور یاغی تا ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد.