چهارمین جلسه شورای اداری ری

۱۲آذر
فرمانداری که فقط اغنیا را به دفترش راه می‌دهد

فرمانداری که فقط اغنیا را به دفترش راه می‌دهد

نماینده مردم تهران در مجلس فرماندار مردمی بودن را از واجبات ریاست برشمرد و گفت: فرماندار یکی از شهرستان‌های تهران فقط اغنیا را به دفترش راه می‌داد.