چهارمین اجلاس جهانی شاعران همسُرا

۲۸فروردین
نشست خبری چهارمین اجلاس جهانی شاعران همسُرا

نشست خبری چهارمین اجلاس جهانی شاعران همسُرا

نشست خبری چهارمین اجلاس جهانی شاعران همسُرا و سومین نشست بزرگ جمعیت شاعران آزاد ایران صبح روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در دفتر مرکزی این انجمن برگزار شد.