چهارشنبه پایانی سال

۲۴اسفند
تدابیر لازم برای چهارشنبه پایانی سال

تدابیر لازم برای چهارشنبه پایانی سال

رئیس سازمان آتش‌نشانی نسیم شهر گفت: تمام اقدامات و پیش‌بینی‌های مورد نیاز برای شب چهارشنبه پایانی سال در نسیم شهر صورت پذیرفته است.