چهارشنبه‌سوری

۲۱اسفند
چهارشنبه سوری بدون خطر با شخصیت های کارتونی

چهارشنبه سوری بدون خطر با شخصیت های کارتونی

به گفته علیزاده در کنار این شخصیت ها، طرح های فرهنگی دیگری با هدف تشویق شهروندان به چهارشنبه سوری بدون خطر برروی بیلبوردهای شهری اکران شده است.