چمستان

۱۱بهمن
زنده زنده سوختن مرد ۵۵ ساله در آتش خانه

زنده زنده سوختن مرد ۵۵ ساله در آتش خانه

مرد ۵۵ ساله اهل روستای خطیب کلا در چمستان بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست داد.