چمدان شماره 9

۱۹تیر
چمدان شماره ۹ در دستان وکیلش / طارمی مسافر اوکراین و آلمان شد

چمدان شماره ۹ در دستان وکیلش / طارمی مسافر اوکراین و آلمان شد

وکیل طارمی پس از توافق با پرسپولیس از دفتر باشگاه خارج شد.