چشم روشن

۰۸مرداد
تغییر رنگ چشم با استفاده از عسل

تغییر رنگ چشم با استفاده از عسل

سوای روش های پرکاربرد امروزی برای تغییر رنگ چشم با استفاده از طب مدرن روشی برای روشن تر شدن رنگ چشم وجود دارد که می توان در خانه انجام داد.