چشمه های باداب سورت

۱۳اسفند
چشمه‌های «باداب سورت»

چشمه‌های «باداب سورت»

یکی از چشمه های پلکانی زیبا و بی نظیر در جهان چشمه های باداب سورت می باشد. این چشمه های زیبا بعد از کوه دماوند در تهران دومین میراث طبیعی ایران اند که توسط میراث طبیعی ایران به ثبت رسیده است. همچنین این اثر طبیعی به عنوان دومین چشمه آب شور جهان پس از پاموک کاله ترکیه، شناخته شده است.