چشبکه نسیم

۰۵شهریور
رامبد جوان:ما هیچ تاثیری در نتایج فینال خنداننده شونداریم

رامبد جوان:ما هیچ تاثیری در نتایج فینال خنداننده شونداریم

مجری برنامه خندوانه گفت: همه بچه‌هایی که در “خنداننده شو” حضور پیدا کردند سرمایه‌های این برنامه هستند و به همین دلیل تمامی این دوستان جزوی از ما هستند. شاید هر کدام از ما از اجرای یکی از بچه‌ها خوشمان آمده باشد اما این هیچ تاثیری در نتیجه فینال نخواهد داشت.