چرداول در ایلام

۱۳آذر
طبیعت زیبای چرداول در ایلام

طبیعت زیبای چرداول در ایلام

شهرستان چرداول یکی از شهرستانهای استان ایلام است که مرکز آن شهر سرابله می‌باشد .اکثریت مردم شهرستان چرداول کرد زبان هستند که با لهجه کلهری تکلم می کنند.