چرخ های کامیون

۰۵مهر
کودک ۳ ساله بین چرخ های کامیون له شد

کودک ۳ ساله بین چرخ های کامیون له شد

رانندگان نیز باید هنگام حرکت دادن وسیله نقلیه به همه جوانب خودرو توجه کرده تا از بروز چنین سوانحی جلوگیری کنند.