چرخه

۲۸دی
با ژن خوب نمی‌شود کشور را اداره کرد / چرخه اقتصادی کشور را بالا بودن هزینه‌های دولت مخرب کرده است

با ژن خوب نمی‌شود کشور را اداره کرد / چرخه اقتصادی کشور را بالا بودن هزینه‌های دولت مخرب کرده است

یک کارشناس اقتصادی گفت: شخصی که به خاطر ژن خوب و نه به خاطر توانای در پست مدیریت قرار می‌گیرد، تیشه به ریشه این کشور می‌زند چرا که با ژن خوب نمی‌شود مملکت را اداره کرد.