چرخش به سمت اشرافي‌گري به فرهنگ ما لطمه زده است

۰۶اردیبهشت

رضایی:چرخش به سمت اشرافی‌گری به فرهنگ ما لطمه زده است

یک کارشناس مسائل سیاسی بر این باور است که پس از جنگ بنا به برخی سیاست هایی که توسط دولت سازندگی اتخاذ شد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد در واقع مقداری فرهنگ رفاه طلبی و تجمل گرایی و راحت طلبی وارد عرصه فرهنگی کشور شد و به هر حال آن فرهنگی که می بایست به همان صورت ادامه پیدا می کرد تا ما بتوانیم بیشترین بهره را از دوران بعد از جنگ بگیریم آن فرهنگ دچار آسیب هایی شد و به صورت کامل ادامه پیدا نکرد.

۰۸اسفند
نامه جالب یک معتاد روی اسکناس + عکس

نامه جالب یک معتاد روی اسکناس + عکس

دست نوشته ای برای امام رضا (ع) که روی اسکناس نوشته شده است.