چرا دولت در ثبت نام یارانه به فقه و قانون توجه نکرد؟

۳۱فروردین

چرا دولت در ثبت نام یارانه به فقه و قانون توجه نکرد؟

در تفکر اسلامى، زنان هر قدر هم درآمد داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفى ندارند.

۰۸بهمن
جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، تنها با نظارت مستمر محقق می‌شود

جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، تنها با نظارت مستمر محقق می‌شود

فرماندار پیشوا با بیان این که جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، تنها با نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود ، تاکید کرد :دستگاه ها باید با نظارت مستقیم و دقیق خود و اتخاذ تصمیمات مفید و اساسی در راستای این مهم تمام تلاش و اهتمام خود را به کار گیرند.