چرا با وجود تبلیغات گسترده دولت برای “نه به یارانه” مردم دولت را ناکام گذاشت

۰۱اردیبهشت
چرا با وجود تبلیغات گسترده دولت برای “نه به یارانه” مردم دولت را ناکام گذاشتند

چرا با وجود تبلیغات گسترده دولت برای “نه به یارانه” مردم دولت را ناکام گذاشتند

هرچند که تبلیغات و گفته های بسیاری برای سوق دادن مردم به سمت عدم دریافت مبلغ جزئی یارانه شده است اما نکته اینجاست که این روزها ۴۵ تومان هم ۴۵ تومان است، حتی از منظر برخی، هزینه برق یا گازمان که در می آید!

۰۸بهمن
تا سال ۱۴۰۰ حجم فاضلاب شهری کشور به ۵ میلیاردمترمکعب خواهد رسید

تا سال ۱۴۰۰ حجم فاضلاب شهری کشور به ۵ میلیاردمترمکعب خواهد رسید

وزیر نیرو با اعلام اینکه در صورت تامین اعتبار، شبکه فاضلاب تهران تا ۱۰ سال آینده تکمیل خواهد شد، گفت: تا سال ۱۴۰۰ حجم فاضلاب شهری کشور به ۵ میلیاردمترمکعب خواهد رسید.