چراغ سبز مدیرعامل سایپا

۱۶اردیبهشت
مدیرعامل سایپا به پرسپولیس چراغ سبز نشان داد

مدیرعامل سایپا به پرسپولیس چراغ سبز نشان داد

مدیرعامل باشگاه سایپا از انتقال مهدی ترابی به پرسپولیس در صورت رضایت این بازیکن سخن به میان آورد.