چترهای سیار

۱۷مهر
چتر پسماند در محلات شهر کهریزک باز شد

چتر پسماند در محلات شهر کهریزک باز شد

در راستای ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبداء ، طرح ویژه نمایشگاه دوره‌ای پسماند در محلات مختلف شهر کهریزک برگزار می‌شود.