چای باروتی

۰۱مهر
این چای معروف را به هیچ عنوان نخرید!

این چای معروف را به هیچ عنوان نخرید!

دکتر محمد حسین عزیزی متخصص علوم و صنایع غذایی گفت: چای شکسته، برگی، قلمی و انواعی که از برگچه‌های بالایی بوته چای تهیه شده باشد، بهترین انواع چای سیاه محسوب می‌شود و بر عکس، چای کله مورچه و باروتی، چای درجه ۳ است.