چایخانه‌های متخلف

۰۸آبان
پلمپ اماکن ورزشی و چایخانه‌های متخلف فیروزکوه
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

پلمپ اماکن ورزشی و چایخانه‌های متخلف فیروزکوه

در گشت مشترک بازدید از اماکنی که بر طبق مصوبات ملی ستاد مبارزه با کرونا دارای ممنوعیت فعالیت بودند، صورت گرفت.