چاپگرهای سه‌بعدی

۱۷تیر
محققان ایرانی روش جدیدی برای چاپگرهای سه‌بعدی سیمانی ارائه دادند

محققان ایرانی روش جدیدی برای چاپگرهای سه‌بعدی سیمانی ارائه دادند

محققان با ارائه روشی نوین و کارآمد در حوزه چاپ سه بعدی کاربرد آن را در حوزه ساخت و ساز ارتقاء دادند. آنها تکنیک القایی جدیدی را در چاپگرهای سه بعدی سیمانی توسعه دادند.